Automatyzacja procesów biznesowych

AUTOMATYZUJ POWTARZALNE DZIAŁANIA
I WYELIMINUJ RYZYKO BŁĘDÓW

Twoi pracownicy spędzają czas na wykonywaniu powtarzalnych, ale jednak niezbędnych czynności?
Jeśli je zautomatyzujesz, zyskasz czas na realizację zadań, które rozwiną Twój biznes.

Wykorzystaj rozwiązania Robotic Process Automation i usprawnij pracę w Twojej firmie.

80% rynku korporacyjnego wdrożyło już robotyzację lub zamierza ją wprowadzić w ciągu najbliższych 24 miesięcy.

Skorzystaj z technologii chmurowych naszych partnerów Google, Microsoft oraz Amazon i przyspiesz dostarczanie wartości swoim klientom i współpracownikom.

4 KLUCZE DO SUKCESU, GDY ZAWIODĄ TRADYCYJNE METODY
NA POPRAWĘ WYDAJNOŚCI OPERACYJNEJ

uczenie
maszynowe

sztuczna
inteligencja

automatyzacja
procesów
biznesowych (RPA)

techniki
kognitywne

Czym różni się Robotic Process Automation (RPA) od innych narzędzi do automatyzacji procesów?

RPA umożliwia organizacjom automatyzację za ułamek wcześniejszych kosztów i czasu, w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań IT.

RPA ma charakter nieinwazyjny i wykorzystuje istniejącą infrastrukturę bez zakłóceń w systemach bazowych, których zastąpienie byłoby trudne i kosztowne.

Dzięki RPA efektywność kosztowa i zgodność nie są już kosztem operacyjnym, a wartościowym efektem automatyzacji.

Jak działa Robotic Process Automation?

Roboty RPA są w stanie naśladować wiele zachowań użytkownika, jeśli nie wszystkie:

Logowanie
do aplikacji.

Łączenie
z API.

Kopiowanie
i wklejanie danych.

Wypełnianie
formularzy.

Przenoszenie
plików i folderów.

Wyodrębnianie
ustrukturyzowanych
i częściowo
ustrukturyzowanych
danych z dokumentów.

Odczyt i zapis
do baz danych.

Otwieranie e-maili
i załączników.

Usuwanie danych
z przeglądarki.

Dokonywanie
obliczeń.

Pozbądź się rutyny i zadań, w których łatwo o pomyłkę.

Zastąp pracę wykonywaną ręcznie automatyzacją procesów.

CO MOŻESZ ZAUTOMATYZOWAĆ?

Edit

Sprawozdania finansowe

Co robią ludzie?

Sprawozdania finansowe

Co robi robot?

Włączy raportowanie finansowe w czasie rzeczywistym, dzienne, tygodniowe lub miesięczne i rozdystrybuuje je do odpowiednich osób. Wyeliminuj wiele wpisów w różnych systemach i zautomatyzuj przetwarzanie raportów.

Uspójnienie danych

Co robią ludzie?

Uspójnienie danych

Co robi robot?

Automatycznie uzgodni konta bankowe i wydatki z odpowiednimi zapisami księgowymi. Przyspieszy też przepływy pieniężne między kontami.

Dbanie o zgodność

Co robią ludzie?

Dbanie o zgodność

Co robi robot?

Poprawi zgodność poprzez uruchomienie w pełni kontrolowanego procesu, w ramach rozwiązania Robotic Process Automation (RPA). Zniknie konieczność sprawdzania zgodności danych ręcznie, jak dotychczas.

Edit

Podwójnie wprowadzają dane

Co robią ludzie?

Podwójnie wprowadzają dane

Co robi robot?

Zasymuluje ponowne generowanie danych przez użytkownika z jednego systemu do drugiego. Wprowadzi dane, skopiuje i wklei.

Podejmują decyzje na podstawie zasad

Co robią ludzie?

Podejmują decyzje na podstawie zasad

Co robi robot?

Tak długo, jak posiadasz udokumentowane matryce decyzyjne, RPA może sobie z nimi poradzić. Robot podejmie proste decyzje oparte na regułach, na danych lub kryteriach zgodnych z procesem biznesowym i uwzględnieniem wyjątków. Następnie wyśle wprowadzone elementy do akceptacji Twoich pracowników.

Uproszczone procesowanie

Co robią ludzie?

Uproszczone procesowanie

Co robi robot?

Wejdzie w interakcję z aktywnym przepływem pracy (workflow). Automatycznie wprowadzi dane wejściowe z systemów źródłowych do systemów docelowych. Od początku do końca procesu.

Edit

Integracja systemu wirtualnego

Co robią ludzie?

Integracja systemu wirtualnego

Co robi robot?

Prześle dane między różnymi i starszymi systemami, łącząc je na poziomie interfejsu użytkownika ,zamiast implementować nową infrastrukturę danych i interfejsy API.

Migracja aplikacji

Co robią ludzie?

Migracja aplikacji

Co robi robot?

Zmigruje dane aplikacji, rekordy i historię w ramach projektu aktualizacji lub migracji.

Integracja rozwiązania punktowego

Co robią ludzie?

Integracja rozwiązania punktowego

Co robi robot?

Włączy federację rozwiązań punktowych (np. SaaS), eliminując złożone i kosztowne integracje z niestandardowymi interfejsami API poprzez automatyzację.

Edit

Operacje handlowe

Co robią ludzie?

Operacje handlowe

Co robi robot?

Ograniczy konieczność aktualizacji systemów, tworzenia raportów, ofert i każdorazowego dostosowywania ich do wewnętrznych procesów sprzedaży.

Zarządzanie potrzebami rynku

Co robią ludzie?

Zarządzanie potrzebami rynku

Co robi robot?

RPA zintegruje się z systemami do automatyzacji sprzedaży i stworzy możliwość do zbudowania spójnego ekosystemu narzędzi do zarządzania rynkiem.

Prognozowanie przychodów

Co robią ludzie?

Prognozowanie przychodów

Co robi robot?

Zautomatyzuje przetwarzanie i aktualizację powiązanych sprawozdań finansowych na potrzeby prezentacji zarządu, inwestorów lub innych zainteresowanych, w zakresie wyników finansowych firmy.

Edit

Logistyka i zaopatrzenie

Co robią ludzie?

Logistyka i zaopatrzenie

Co robi robot?

Automatyzacja na linii produkcyjnej to nic nowego. Robotyzacja pomoże w pracochłonnych i i czasochłonnych procesach, takich jak komunikacja z klientem, zaopatrzenie, zapasy, zarządzanie i przetwarzanie płatności. Firmy produkcyjne, które dziś korzystają z RPA mają większą zwinność i lepszą skuteczność operacyjną, co generuje około 20% oszczędności na różnych etapach łańcucha dostaw.

AUTOMATYZUJ W CHMURZE

Pomożemy w budowaniu strategii digitalizacji Twojej firmy. Mamy niemal 10-letnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania cyfrowej transformacji.

Aktywnie inspirujemy i pomagamy naszym klientom w ich podróży do chmury. Rekomendujemy najlepsze strategie tworzenia wartości i wdrażamy rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów. Wymaga to dogłębnego zrozumienia wszystkich wiodących usług chmurowych i jest możliwe dzięki naszym silnym partnerstwom z Google, Amazon i Microsoft.

Chmura - najlepsza platforma
do inteligentnej automatyzacji.

Dzięki chmurze Twój biznes może dostarczać innowacje z dużą prędkością
i zminimalizować koszty ewentualnych błędów. Twoje korzyści:

Proof of Concept w kilka tygodni, nie miesięcy.

Elastyczna skalowalność chmury zamiast koniecznych inwestycji w infrastrukturę.

Ciągłe dostarczanie wartości (Continuous deployment) zamiast ryzykownych publikacji dużych fragmentów wdrażanych rozwiązań w ramach pełnej cyfrowej transformacji.

Poziomy ciągłości działania niemożliwe do osiągnięcia za pomocą tradycyjnych metod.

DO AUTOMATYZACJI PRCESÓW WYKORZYSTUJEMY SPRAWDZONE TECHNOLOGIE NASZYCH PARTNERÓW

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:

Usprawnij prace nad dokumentacją wykorzystując możliwości AODocs:

AODocs to stworzony na potrzeby pakietu GSuite system do zarządzania dokumentami i współpracy w zespole przy ich tworzeniu. AODocs zapewnia m.in.:

  • usprawnienie zbierania danych do dokumentu z różnych źródeł
  • uporządkowanie dokumentów wersjonowanych, wymagających współpracy wielu osób
  • przypominanie o konieczności dostarczenia danych do dokumentu
  • publikowanie dokumentów w uporządkowany i usystematyzowany sposób
  • integrację dokumentacji z systemami bazodanowymi w firmie

ZAINSPIRUJ SIĘ NASZYMI ROZWIĄZANIAMI